Module 2. Bestuur

 

 • Het organiseren, bijwonen en notuleren van de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Indien op de eerste vergadering onvoldoende stemmen zijn vertegenwoordigd, wordt op basis van de akte van splitsing een tweede vergadering georganiseerd;
 • Binnen drie weken na de vergadering worden de notulen opgesteld en verzonden;
 • Het toezicht houden op de naleving van de bepalingen uit de splitsingsakte, splitsingsreglement, het huishoudelijk reglement en op de besluiten van de algemene ledenvergadering;
 • Het verzorgen en verzenden van correspondentie voor de vereniging;
 • Het verstrekken van opdrachten aan leveranciers waarvoor tijdens de algemene ledenvergadering goedkeuring is gegeven;
 • Contact onderhouden met het bestuur en de diverse commissies van de vereniging en het bijwonen van een bestuursvergadering per jaar;
 • Het op verzoek verstrekken van informatie aan appartementseigenaren over het appartementsrecht;
 • Het bijhouden van de eigenarenadministratie en eventuele mutaties.

 

Bij eigenarenmutaties van Appartementsrechten vervullen wij de volgende activiteiten:

 

 • Het bij verkoop van een appartement informeren van de verkopende partij, makelaar en notaris over de financiële en algemene stand van zaken;
 • Het opmaken van de eindafrekening, waarvoor zowel bij de koper als de verkoper van het appartementsrecht het geldende tarief in rekening wordt gebracht;
 • Het schriftelijk informeren van de nieuwe eigenaar na appartementsoverdracht.