Visie

Succesvolle organisaties spelen adequaat in op veranderingen in hun omgeving. Ze slagen daarin, omdat ze zich heel bewust zijn van hun eigen kunnen, van hun rol en positie in hun markten en de maatschappij.

Missie

Mercator Management streeft er continu naar om door bundeling van de aanwezige specifieke kennis en competenties vernieuwende en duurzame oplossingen te bieden voor complexe bouw-, huisvestings-, facility management en vastgoedopgaven.
Door samen met de klant onze adviezen efficiënt te vertalen in concrete oplossingen, leveren wij een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen van onze klanten. Betrokkenheid is hierbij het sleutelwoord; betrokkenheid bij onze opdrachtgevers en projecten. Daarbij zijn onafhankelijkheid en integriteit vanzelfsprekende waarden.