Module 3. Bouw

 

  • Het opdragen van klein noodzakelijk onderhoud tot een bedrag van:

Euro 500,- bij VVE van max. 4 appartementen;

Euro 1.000,- bij VVE’s van 5 tot 10 appartementen;

Euro 2.000,- bij VVE’s van 11-20 appartementen;

Euro 3.000,- bij VVE’s groter dan 20 appartementen.

Jaarlijks zullen wij hiertoe door de ledenvergadering van de VVE worden gemachtigd;

  • Bedragen die bovenstaande bedragen te boven gaan zullen worden voorgelegd aan de voorzitter of door de vergadering benoemde commissie;
  • Calamiteitenzorg in geval van storingen;
  • Het maken en bijhouden van een meerjarenonderhoudsplanning;
  • Het aanvragen van offertes voor groot onderhoud;
  • Het beoordelen en adviseren van de uitgebrachte offertes en het toelichten op de algemene ledenvergadering;
  • Het afsluiten van contracten o.b.v. van bovenstaande offertes, na goedkeuring door de leden vergadering van de VVE.